شعر و سروده

سوگند اسلامی

به محمد پیمبر اسلام⁣………………⁣آنکه میرفت در حِرا سوگند⁣

⁣⁣به علی اولین امام که کرد⁣………….⁣سر کافر ز تن جدا سوگند⁣

بلانسبت شما

«فقر من، فخر من»، این معنی پیمبر گفته است…………..وز تعجب همسرش الله اکبر گفته است!

شاهدان گویند حضرت فقر چندانی نداشت………………..لابد از قول مسلمانان دیگر گفته است

عابر میدان انقلاب

خواهی که باغ را ز حقیقت خبر کنی………….خوبست اگر مصاحبه‌ای با تبر کنی

خواهی اگر که مملکتی را دهی به باد…………باید ز نوفلوشاتو به تهران سفر کنی

خسته روزگار

بمب ساعت شمار شد میهن…………………سوژه انفجار شد میهن

روزگارش به قدمت تاریخ…………………….خسته از روزگار شد میهن

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.