غوطه در آسمان

آسمان دریاست، با موجش بجوش
فارغ از کس باش، مایو هم نپوش

هان برو بر اوج ها با موج ها
سُر بخور پائین بیا از اوج ها

آب بازی کن چو طفلان گاه گاه
آب پاشی کن به خورشید و به ماه

شب همه شب اختران را خیس کن
دامن صاف فلک را کیس کن

خوش بشوی افکار خود، بالا و پست
لیف ابر و دوش باران هم که هست

چونکه برگشتی زمین، پاکیزه باش
پاک، مثل شیر پاستوریزه باش

آسمانگردی اگر رؤیای توست
آسمان تو، دل دریای توست

پس بشو آماده بهر جزر و مد
تا نگردی سورپرایز از خوب و بد

هم نگیری خرده بر ابیات من
هم نباشی خرده خرده مات من

پس برو امشب تو هم تعطیل باش
مثل خسرو*، مثل من، پاتیل باش

این مسکّن های سرماخوردگی
برده است از جان من افسردگی

واقعاً بدجور های ام کرده است
آسمان امشب صدایم کرده است

——–

* خسرو باقرپور – سردبیر ادبی سایت«اخبار روز»
شنبه ۱۸ آبان ۹۸ – شبی که تب شدید داشتم و کلی مسکّن!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.