توضیح الرذائل

اسلام ناب حضرت تا شد اماله اینجا
میز غذاخوری شد، سطل زباله اینجا

مغز ترا بشویند در فاضلاب مذهب
با آیه و حدیث و قول و رساله اینجا

وقتی که عقد کردی یک طفل شیرخواره
ران اش به تو حلال است، طبق قباله اینجا

وان دخت هشت ساله، رقصندهء هنرمند
پوشد لحافکرسی، هنگام باله اینجا

در زلزله چنانکه قدری زمین بلرزد
گوید «فرار باید»، عمه به خاله اینجا!

تبلیغ زن ستیزی برنامهء حکومت
اسباب حفظ ناموس، شد دستقاله اینجا

گویند عورت تو، گر رو به قبله باشد
یعنی که تو به حضرت، دادی حواله اینجا

نسرین نمی هراسد از دادیار، هرچند
سلول انفرادیست حق الوکاله اینجا

در داغ نوجوانان جُرم است سوگواری
حتی برون نیاید از ترس، لاله اینجا

بالا شده به منبر هر مزبله دهانی
فواره شد علم در هر گند چاله اینجا

حالا سروش غایب آید به صافکاری
یک دست خودنویس و یک دست ماله اینجا

«ای مرز پر گهر» را هادی چرا بخوانی؟
فعلاً سرود ملی شد آه و ناله اینجا

هادی -۲۷ مهر ۱۳۹۹ | 18-10-2020

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.