بلانسبت شما

«فقر من، فخر من»، این معنی پیمبر گفته است
وز تعجب همسرش الله اکبر گفته است!

شاهدان گویند حضرت فقر چندانی نداشت
لابد از قول مسلمانان دیگر گفته است

های احمق! اندکی اندیشه کن، باور مکن،
هرچه آن حضرت به خلق زود باور گفته است

«مال دنیا ارزشی اصلاً ندارد نزد من»
دزد عمامه به سر بر روی منبر گفته است

شیخ دلال از نداری های مبسوط خودش
با مریدانِ بلانسبت شما خر گفته است

«ساده پوش ام، ساده سفره، ساده بیت ام، ساده زیست»
کهنه آخوندی چنین در «کاخ مرمر» گفته است

«نان خالی بهتر است از علم و ثروت»، این سخن،
اعتصابات معلم های کشور گفته است

«مرده ای از ره رسید و کرد ما را زابرا»
گورخواب این قصه را با دیده تر گفته است

جان خسرو لطف کن، بگذار در «اخبار روز»
تا مپندارند هادی ترک سنگر گفته است!

***

هادی –۲۱ تیر- ۱۲ ژوئیه – ۱۴۰۱

—————-

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.